<Babala sa tsunami> <Babala sa malaking tsunami>

Ito ang babala na ipinapahayag ng tagapamahala (meteorological agency) na tawag sa pag-iingat sa panganib ng sakuna.