Uri at nilalaman ng babala sa kalagayan ng panahon

Ito ang babala na ipinapahayag ng tagapamahala (meteorological agency) na tawag sa pag-iingat sa panganib ng sakuna.
Nakatala sa ibaba ang 7 uri ng babala
Uri Nilalaman Dapat gawin
Babala sa malakas na ulan Ang babala sa malakas na ulan ay inihahayag kapag nahulaan na magkakaroon ng malubhang kalamidad ng landslide at panganib sa pagbaha dulot ng malakas na pag-ulan.
Kahit na huminto ang pag-ulan,ang pahayag ay magpapatuloy kapag may panganib ng malubhang kalamidad na may kaugnayan sa latak.
*Mag-ingat sa pagbaha ng mababang lupa.
*Mangyaring huwag lumapit sa matarik na dalisdis tulad ng sa ilog, underpass ng kalsada, talampas ng bundok at iba pa.
Babala sa baha Ang babala sa baha ay inihahayag kapag nakikinita na ang malakas na pag-ulan at pagkatunaw ng mga niyebe ay aagos sa parteng salungat ng ilog ay maging dahilan ng pagbaha at maging sanhi ng malubhang panganib sa baha.
*Mangyaring huwag lumapit sa ilog.
*Mag-ingat sa pagbaha ng mababang lupa.
Babala sa bagyong hangin Ang babala sa bagyo ay inihahayag kapag inaasahan na ang malubhang kalamidad ay maaaring mangyari dulot ng hangin dahil sa bagyo.
*Mangyaring iligpit sa loob ng bahay ang mga gamit na nasa veranda at hardin upang hindi ilipad ng bagyo.
*Kapag nasa labas, mangyaring mag-ingat sa mga bagay na lumilipad o bumabagsak.
Babala sa snowstorm Ang babala sa snowstorm ay inihahayag kapag inaasahan ang malubhang kalamidad dahil sa bagyo na may kasamang snow.
Dagdag pa sa takot ng malubhang kalamidad dulot ng bagyo, hinihiling din na mag-ingat sa maaaring kalamidad na maidulot ng snowfall at kawalan ng malinaw na paningin.
*Lumalabo ang paningin dahil sa bagyo at snow. Kinakailangang pagtuunan ng matinding atensiyon ang pagmamaneho.
*Kapag nasa labas, mangyari lamang na pumasok sa gusali.
Babala sa malakas na pag-ulan ng snow Ang babala sa malakas na pag-snow ay inihahayag kapag inaasahan ang malubhang kalamidad dahil sa malakas na pag-snow na maaaring makapinsala sa mga bahay atbp.
At magkaproblema sa trapiko.
*Iwasang lumabas kung hindi rin lang madalian at kinakailangan.
Kapag kinakailangan talaga na lumabas, mangyaring liitan ang hakbang upang maiwasan ang pagkadulas at pagbagsak.
Mangyaring mag-iingat kapag hindi maiwasang magmaneho.
Babala sa alon Ang babala sa alon ay inihahayag kapag inaasahan ang malubhang kalamidad ay maaaring mangyari, tulad ng pagkasira ng sasakyang-dagat sa pagtaas ng alon at pinsala sa mga pasilidad ng baybayin.
*Manatiling malayo sa baybayin at mag-iingat sa matataas na alon kapag naglalakbay sa baybayin.
Babala sa pagtaas ng tubig Ang babala sa pagtaas o paglaki ng tubig (storm surge) ay inihahayag kapag inaasahan ang malubhang kalamidad dahil sa di-pangkaraniwang pagtaas ng tubig dulot ng bagyo, mababang presyon ng atmospera atbp.
*Ang di-pangkaraniwang pagtaas ng ibabaw ng dagat ay maaring makasira sa breakwaters ng tubig.
Mangyaring mag-ingat sa pagbaha ng mababang lupa malapit sa baybayin.

Uri ng espesyal na babala (special warning) at nilalaman

Ang mga importanteng babala na ito ay inihahayag kapag ang inaasahang panganib sa malubhang kalamidad dulot ng malakas na pag-ulan atbp.
ay tumaas o lumagpas sa standard na babala, na kinakailangan ng mas matinding pag-iingat.
Ang meteorological agency ay maghahayag ng 6 na uri ng special alarm o babala na nakatala sa ibaba.
Uri ng espesyal na babala Nilalaman Dapat gawin
Espesyal na babala sa malakas na ulan Ang espesyal na babala sa malakas na ulan ay inihahayag kapag inaasahan ang patuloy na paghugos ng malalakas na ulan dahil sa bagyo na nangyayari minsan lamang sa isang dekada o sa ilampung taon pati na rin ang pagbaba ng presyon ng atmospera na nagiging dahilan ng bagyo.
Kapag inihayag ang espesyal na babala na ito, inaasahan na ang malubhang kalamidad ng landslide at panganib ng pagbaha dulot ng malakas na pag-ulan.
Kahit na huminto ang pag-ulan, ang pahayag ay magpapatuloy kapag may panganib ng malubhang kalamidad na may kaugnayan sa latak.
Maaaring magkaroon ng malubhang kalamidad dulot ng malakas na pag-ulan.
Mangyari lamang na mag-ingat.
*Mag-ingat sa pagbaha ng mababang lupa.
*Mangyaring huwag lumapit sa matarik na dalisdis tulad ng sa ilog, underpass ng kalsada, talampas ng bundok at iba pa.
Espesyal na babala sa bagyong hangin Ang espesyal na babala sa bagyong hangin (windstorm) ay inihahayag kapag inaasahan ang malakas na hangin na nangyayari minsan lamang sa isang dekada o sa ilampung taon at pagsabog ng windbreaks sanhi ng mababang presyon.
Maaaring magkaroon ng malubhang kalamidad dulot ng malakas na bagyong hangin.
Mangyari lamang na mag-ingat.
*Mangyaring iligpit sa loob ng bahay ang mga gamit na nasa veranda at hardin upang hindi ilipad ng hangin.
Espesyal na babala sa snowstorm Ang espesyal na babala sa snowstorm ay inihahayag kapag inaasahan na ang bagyong hangin na may kasamang snow ay iihip sa mababang presyon na may lakas na katumbas ng bagyo na nangyayari minsan lamang sa isang dekada o ilampung taon.
Maaaring magkaroon ng malubhang kalamidad dulot ng bagyo na may kasamang snow.
Mangyari lamang na mag-ingat.
*Mangyaring manatili sa loob ng bahay at iwasang lumabas at may posibilidad na hindi makakalipat-lipat sa paglabas.
*Kapag nasa labas, mangyari lamang na pumasok sa gusali.
Espesyal na babala sa malakas na pag-ulan ng snow Ang espesyal na babala sa malakas na pag-ulan ng snow ay inihahayag kapag inaasahan ang malakas na pag-ulan ng snow na nangyayari minsan lamang sa isang dekada o ilampung taon.
Maaaring magkaroon ng malubhang kalamidad dulot ng bagyo na may kasamang snow.
Mangyari lamang na mag-ingat.
*Iwasang lumabas kung hindi rin lang madalian at kinakailangan.
Espesyal na babala ng mataas na alon Ang Espesyal na babala ng mataas na alon ay inihahayag kapag inaasahang maging mataas ang alon dahil sa malakas na bagyo at mababang presyon na nangyayari minsan lamang sa isang dekada o ilampung taon.
Maaaring magkaroon ng malubhang kalamidad dulot ng mataas na alon.
Mangyari lamang na mag-ingat.
*Manatiling malayo sa baybayin at mag-iingat sa matataas na alon kapag naglalakbay sa baybayin.
Espesyal na babala sa pagtaas ng tubig Ang espesyal na babala sa pagtaas ng tubig (storm surge) ay inihahayag kapag inaasahang tumaas ang tubig sanhi ng malakas na bagyo at pagbaba ng presyon na nangyayari minsan lamang sa isang dekada o ilampung taon.
Maaaring magkaroon ng malubhang kalamidad dulot ng mataas na alon.
Mangyari lamang na mag-ingat.
*Kapag abnormal na tumaas ang antas ng dagat, ang tide breakwater ay maaring masira.
*Mangyaring mag-ingat sa pagbaha ng mababang lupa malapit sa baybayin.